Meteen naar de inhoud

Informatie verwerken, hoe deel je dat?

opkomst telefoon als instrument om informatie te verwerken
Eerder computer waar mee je werkt, nu steeds meer de telefoon

De ontwikkeling

Informatie verwerken was nooit zo belangrijk als nu. De technologie maakt reuze sprongen en de wereld om ons heen verandert snel. Voorheen was de computer de toverdoos met enkele programma’s die alles voor ons doen. Stapje voor stapje bereiken we ons doel, maar tegenwoordig moet alles veel sneller. 

Grotere datasystemen en snelle verbindingen en vooral veel van horen zeggen over fantastische oplossingen maken ons allemaal gek. De prestige is groot bij het opzetten en implementeren van computers en software. De wijze van het vergaren en het verwerken van de informatie volgt de ontwikkelingen.

De gangbare manier van werken kent veel stapvormige handelingen in een logische volgorde. De ict is in staat vele stappen binnen een flits realiseren. Het gevoel van macht over de situatie verdwijnt wel eens en storingen vragen een goede diagnose. Het steeds groter worden maakt bedrijven en organisaties ook afhankelijker. De software zit zo verweven, dat overschakelen naar een ander pakket niet meer kan. Bedrijven en organisaties moeten vanuit de huidig situaties verder gaan breien. Ik noem het breien, want een nieuw ontwerp kan gewoonweg niet. In de huizenbouw komt dit ook voor als ook bij auto’s. Wanneer dit eenmaal klaar is, dan moet je het er mee doen.

Edu training West-Friesland heeft een allergie voor afhankelijkheid. Zelf de regie houden en terugbrengen naar behapbare grootte is de kracht. Niet voor niets komen kleinere flexibele bedrijven in de doelgroep. Deze grote groep bedrijven gaan de toekomst bepalen, omdat de grote bedrijven niet tijdig kunnen anticiperen. De wendbaarheid van kleine bedrijven leveren nieuwe inzichten, diensten en producten op. Het is geen toeval dat dit zo loopt.

Mijn eigen kennis en ervaring komt voort uit jarenlang werken in productie bij verschillende bedrijven van verschillende groottes. Kijk op oswf.nl naar de biografie.

Wat is te vinden bij Edu training West-Friesland?

Aanvankelijk had ik 1 product: het dashboard voor de preventiemedewerker. Tekst en uitleg geven bleek eenvoudig, maar om een groter publiek te bereiken moet ik naar de opleidingen. In het mbo blijkt een gapend gat, daar spring ik in, zie hiervoor de andere pagina’s op deze website.

Waarom zou aandacht voor het verwerken van informatie handig zijn?

Het omgooien van werkzaamheden en invullen van andere organisatievormen vragen passende registratie en administratie. Beheersing van informatie is in de cultuur van snel scoren niet hip, dus blijft dit achter. Jammer, want hier liggen kansen op verdere innovatie van bedrijf of organisatie.
Bij het uitwerken van gesprekken bij klanten vind ik meerdere mogelijkheden de nieuwe situatie met frisse blik te benaderen. Het oorspronkelijke werkgebied is arbo en veiligheid, waarbij logische werkprocessen erg belangrijk zijn. Het implementeren van meer logische en snelle administratie heeft zo ok een economisch voordeel. Dit is erg prettig te vertellen bij het voorstel. Veelal heeft dit voordeel geen nadere uitleg nodig.

klassieke wijze van lesgeven zonder aandacht om informatie te verwerken
de wijze van lesgeven gaat van expert naar coachend en sturend

Richting van het onderwijs.

De jarenlange inzet op behoud van leerlingen wat voorkomt uit de wijze van financieren van onderwijsinstellingen heeft grote gevolgen. Laaggeletterdheid en functioneel analfabetisme leidt tot leesmijdend gedrag, en daar zijn we nu bij aanbeland. Jammer, want docenten hebben veel te vertellen en over te dragen. Deze kennis zou meer en meer moeten worden, want dan pakken kinderen het beter op, zij voelen dit feilloos aan. Stop met veelzijdigheid en coachend, maar vanuit de inhoud. De docent neemt op gevoel de regie en bepaalt op welke wijze de lesstof behaald moet worden, met minimale eisen per schooljaar. Groepsgewijs lesgeven biedt ruimte voor individuele aandacht in plaats van tal van programma’s die door en naast elkaar lopen.

Dan zijn er op Twitter meerdere organisaties die zich hard maken, ieder op zijn eigen wijze. Het wordt tijd dat deze organisaties samen de regie pakken en de docenten de macht teruggeven. De kennisoverdracht weer centraal en een faciliterende organisatie daaromheen. Dit is de manier waarop het kind plezier ervaart in het leren, voorbereidend op het beroep of de studie die het beste bij het kind past.

Vluchtelingen uit Oekraïne

De hulp die wij kunnen bieden aan de vluchtelingen uit de Oekraïne richt zich in eerste instantie op het bieden van structuur, werk. Het is al vlot duidelijk dat velen geen Engels kunnen spreken of lezen. De app op de telefoon of computer die vertaalt is hier onmisbaar.

 

Het verschil in cultuur en matige communicatie door taalproblemen maakt de inzet van vluchtelingen beperkter dan gewild voor beide partijen. Dit heeft ook consequenties voor de leiding over deze mensen en de manier van aansturing. Waar allochtonen vaak ja knikken, maar het nog niet helemaal snappen is de kans zeer groot dat dit bij deze vluchtelingen ook zo zal zijn. Extra begeleiding in het bijbrengen van begrip en bewustzijn over het doel en de inhoud van het werk lijkt mij een grote eerste stap om te zetten. Het lijkt mij logisch de vluchtelingen met enige kennis van de Engelse taal hierin te betrekken. Opzetten van vertalingen of gidsende rol voor deze mensen zal afhankelijk zijn van de omstandigheden en mogelijkheden. Het verschilt ook nog p[er persoon.

Nu heb ik zelf een lesprogramma geschreven voor MBO-studenten om zelf een webshop te ontwikkelen en gaan exploiteren. Het op juiste manier gebruiken van apps van Google is de diepere les, het gaat om de wijze van denken en toepassen van de juiste app voor de specifieke werkzaamheden of informatieoverdracht. Nu ik dit zo op een rij zet, denk ik er sterk over de les voor vluchtelingen uit de Oekraïne op deze manier in elkaar te zetten, met hulp van vluchtelingen uiteraard.

Ik ga hier een week over nadenken en kom 27 maart 2022 hier op terug.

 

Zo uit de losse pols:

Lespakket voor vluchtelingen om werk uit te voeren en voortgang te registreren en dit communiceren. Het werk uitleggen in een presentatie, het registreren van voortgang in spreadsheet en instructie met beslisboom in tekstverwerker (doc).