Meteen naar de inhoud

Staat van onderwijs 2020

Borging van onderwijs in Nederland

De normale balans van lesgeven, roosters, contacturen en ruimte voor ontwikkeling heeft duidelijk te lijden. 
Online onderwijs en extra maatregelen in deze vreemde tijd vraagt aanpassing van beleid.

De manier van organiseren is sterk afhankelijk van omgevingsfactoren. Goede inventarisatie levert goede onderbouwing voor te nemen maatregelen.

balans van schoolinstellingen
verstoring evenwicht
standaard aandchtspunten
Op deze 4 kernpunten ligt de focus voor de beoordeling

Het onderwijsproces is het belangrijkst. De wijze van overbrengen van kennis en ervaring is bepalend voor vele factoren.
Het kind kan zich ontwikkelen en vindt ruimte dingen te ontdekken. Hiervoor is een veilig schoolklimaat een absolute voorwaarde.
Tijdens en aan het einde van de school zijn de toetsen instrumenten de ontwikkeling van de kinderen te vergelijken.
Het kan altijd beter, daarvoor is een kwaliteitssysteem, hetgeen ook onderhoud nodig heeft.

het evenwicht tussen de 4 pijlers
De 4 pijlers van beoordeling door inspectie