Meteen naar de inhoud

Leer de basis van de apps

Leer de basis van de apps op een heldere manier, want iedereen kent de apps op de telefoon. Het is verbluffend hoe eenvoudig, maar je moet het wel zien. Deze instructie helpt je weg!

Leer de basis van de apps in 3 lessen scholing

Welkom bij Educatie en training West Friesland

In deze scholing wordt in 3 lessen de basis van de apps gelegd, zodat je samen met de apps verder kunt. Leer de basis van de apps, want deze zijn eenvoudig van opzet, dus kan dit in principe zonder verdere begeleiding. Voor bedrijf en vereniging, het maakt niet uit.

Voor een vereniging is het doel de vereniging te ondersteunen, dus de positieve dingen van de club wordt neergezet als beleid in een doc. Dan krijgt de registratie zoals AVG-proof ledenbestand de aandacht in de spreadsheet van Google. Ook de financiële administratie past hier goed in.

Voor een bedrijf is het van belang de vitale punten in administratie te benoemen. Geef hierbij aan welke getallen van groot belang zijn. Het inzichtelijk krijgen van elkaars afhankelijkheid creëert een goede kans op frisse kijk op gegevensverwerking. Leg de werkmethodes vast, dan volgt vanzelf de manier waarop gegevens gewenst zijn.

Het presenteren en delen komt aan de orde, uiteindelijk in het dashboard voor het overzicht. 

De lessen zijn het begin van de vereenvoudiging van informatieoverdracht. 

Zie hier het voorbeeld in de video van de voetbalclub, waar de thuiswedstrijden overzichtelijk staan. De wekelijkse update aan betrokkenen, zoals kantinecommissie, bestuursleden en scheidsrechters gaat volledig automatisch en vraagt geen extra actie.

Leer werken met Google, vraag gerust naar de mogelijkheden en betrek jeugd bij de vereniging!

De basis voor een ieder in eigen tempo

Leer de basis van apps in je eigen tempo, zorg dat je het begrijpt. Het werken met apps is voor de één vlotter te begrijpen dan de ander, daarom bestaat de les uit een video. In de video zit de presentatie zodat je ziet op welke manier het werkt. Naar eigen inzicht kun je de video herhalen of onderbreken. 

Op deze manier kan een ieder op zijn of haar tempo de lessen volgen, daarna is het aan het individu om zelf uit te vinden waar verdieping zou kunnen. De basis van de apps komt overal terug, het is aan de gebruiker waar meer aandacht nodig is.

Voor vragen is Educatie en training West-Friesland beschikbaar, want de praktijk leert dat een kleine zet een ander veel verder helpt. Waarom zou ik dat niet doen?

klassieke wijze van lesgeven zonder aandacht om informatie te verwerken
deze tijd is voorbij
Voor een ieder is het een zoektocht naar interesse. Van basis naar mobiel kan op vele manieren.