Meteen naar de inhoud

Lespakket als uiting van beleid

Het beleid van Educatie en training West-Friesland is erop gericht de administratie in heel Nederland en liefst daarbuiten ook efficiënt uit te voeren. Geen moeizame administratie, maar vlotte heldere rapportage, zodat informatie goed gedeeld kan worden. Dit zal miscommunicatie voorkomen, hetgeen ik heel graag wil uitsluiten. Ik kan de wereld niet veranderen, maar wil wel actief mijn steentje bijdragen. 

De meerdere pakketten bestaan uit vitale onderdelen waarop een bedrijf of vereniging kan rekenen. Ik vertrouw op effectiever gebruik van beschikbare mensen.

Het lespakket om met apps van Google te communiceren is ontwikkeld om het algemene niveau van informatieoverdracht te verbeteren. Het opleiden en trainen vergroot de mogelijkheden, waardoor het doel moderne middelen optimaal in te zetten mogelijk wordt. De educatie richt zich op jongeren op het mbo, terwijl training de focus heeft op bedrijven die zich willen aanpassen.

Uiteindelijke doelstelling is het gebruik maken van dashboards. Hiervoor gebruik ik Google sites. De eerste aanzet was  het beschikbaar te maken voor de preventiemedewerkers. De inzet is optimaal beheer van verschillende facetten in het bedrijfsleven, zodat we aan een nieuwe fase kunnen beginnen. 

De opgebouwde kennis en ervaring moet het verenigingsleven ondersteunen. Hierbij moet verdere persoonlijke ontwikkeling samen gaan met het goed functioneren van organisaties waar geen winstoogmerk is.

De eenmalige aanschaf biedt ruimte en gelegenheid het lespakket verder te ontwikkelen aan de wensen uit het werkveld.

Dynamische rie

De dynamische risico inventarisatie en evaluatie (rie) start met de taak risico inventarisatie. Van iedere taak worden de risico’s benoemd. daarna worden de beheersmaatregelen benoemd. de berekening levert een score op. Voor de uitvoering van de rie zit je dan op zo’n 70%. Dat is een mooi begin. De uitvoering kan in de geleverde spreadsheet, je hoeft alleen nog maar in te vullen. 

De spreadsheet is de start, daaromheen kunnen vele bestanden worden verzameld, deze kunnen worden geordend op de eigen website. Google sites maakt het erg overzichtelijk en eenvoudig om de bestanden te bereiken. 

De scholingsdag leert de stappen in de goede volgorde uit te voeren, maar vooral het bekend worden met de wijze van organiseren met de sites. Na de korte instructie kan een ieder met zijn of haar eigen rie aan de gang. 

Grootste winst is het hebben van een levend risicobeheersings document. Dit is wat wij allemaal willen en je voldoet in principe aan wet- en regelgeving. De invulling en verwerking in de tijd na het aanmaken bepaalt het rendement! Kijk hiervoor op de site